Henryk Sienkiewicz Polish School
5641 S 73rd Ave
Summit Il 60501, USA
         

11 listopada 100-lecie odzyskania Niepodlegołości przez Polskę. Pasowanie na ucznia.

Image
Zajęcia w Piątek
Szkoła 5.00pm - 7.30pm
Liceum 5.00pm - 8.15pm
Religia 7.30pm - 8.30pm

Zajęcia w Sobotę
Szkoła 8.30am - 11.00am
Religia 11.00am - 12.00pm
Liceum 8.30am - 11.45am
Religia-Liceum 12pm - 1.00pm