Henryk Sienkiewicz Polish School

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
         


O Szkole

Działająca przy parafii Św. Józefa, Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza istnieje już od ponad 50-u lat. Szczyci się swoim katolickim profilem i wiernością polskiej tradycji i kulturze.

Zajęcia prowadzone w piątki i soboty obejmują programem Dzieci w wieku przedszkolnym, aż do Młodzieży w wieku maturalnym. Dodatkowym atutem szkoły jest klasa angielsko-polska prowadzona w dwóch stopniach zaawansowania: podstawowym oraz zaawansowanym dla uczniów.

Szkoła im. Henryka Sienkiewicza realizuje ambitny program nauczania, wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń szeregu pedagogów, a program jest dostosowany do realiów edukacji na obczyźnie. Nasi Licealiści podchodzą do matury, jak również do egzaminów certifikacyjnych przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, które są podstawą do otrzymania zaliczeń jezykowych na uniwersytetach amerykańskich.

Dla urozmaicenia i ożywienia nauki oraz dla zacieśniania więzów łączących naszą społeczność, organizowane są przedstawienia i koncerty, na które zapraszane są całe rodziny i przyjaciele.

O rozwój Dzieci od strony duchowej dba doświadczona grupa katechetów, którzy prowadzą religię i przygotowują do Sakramentów Św. w języku polskim.